Płat czołowy

Płat czołowy (lobus frontalis).

 •         największy ze wszystkich płatów mózgowych
 •         ku przodowi zwęża się nieco i przechodzi w biegun czołowy (polus frontalis)
 •         płat czołowy od płata ciemieniowego oddziela głęboka bruzda środkowa (sulcus centralis), zwana bruzdą Rolanda (sulcus Rolandii), bruzda ta zaczyna się w połowie brzegu górnego, biegnie następnie po powierzchni wypukłej mózgu ku dołowi, gdzie kończy się nie dochodząc do bruzdy bocznej
 •         bruzda boczna (sulcus lateralis) jest dość głęboką szczeliną (fissura lateralis/Sylvii), która oddziela płat czołowy i częściowo także płat ciemieniowy od niżej położonego płata skroniowego
 •         w miejscu przebiegu bruzdy bocznej mózgu występuje zagłębienie zwane dołem bocznym mózgu, dla pomieszczenia zbiornika płynu mózgowo-rdzeniowego
 •         spośród licznych bruzd oddzielających zakręty płata czołowego najważniejszymi są: bruzda przedśrodkowa (sulcus precentralis), biegnąca równolegle do bruzdy środkowej, następnie ustawiona prostopadle do poprzedniej, w górnej części płata czołowego, a równolegle do górnego brzegu płaszcza, bruzda czołowa górna (sulcus frontalis superior) i wreszcie poniżej, równoległa do poprzedniej, bruzda czołowa dolna (sulcus frontalis inferior)
 •         wymienione bruzdy ograniczają odpowiednie zakręty: między bruzdą środkową, a przedśrodkową położony jest zakręt przedśrodkowy (gyrus precentralis), zakręt ten stanowi korowy ośrodek ruchowy, czyli pole somatomotoryczne (pole 4 Brodmanna) dla wszystkich mięśni szkieletowych, w nim biorą swój początek drogi piramidowe
 •         powyżej bruzdy czołowej górnej położony jest zakręt czołowy górny (gyrus frontalis superior)
 •         między bruzdą czołową górną i bruzdą czołową dolną leży zakręt czołowy środkowy (gyrus frontalis medius)
 •         poniżej bruzdy czołowej dolnej znajduje się zakręt czołowy dolny (gyrus frontalis inferior), ograniczony od dołu bruzdą boczną mózgu, zakręt ten dzieli się na części: oczodołową (pars orbitalis), trójkątną (pars triangularis) oraz wieczkową (pars opercularis)
 •         wymienione trzy części opisywanego zakrętu powstają w wyniku wciskających się w jego obręb, mniejszych odgałęzień bruzdy bocznej mózgu
 •         w części trójkątnej zakrętu czołowego dolnego znajduje się u ludzi praworęcznych w przeciwległej półkuli mózgu, korowy ośrodek ruchowy mowy, czyli ośrodek Broca (44 i częściowo 45 pole Brodmanna)
 •         na powierzchni podstawnej mózgu płat czołowy zajmuje obszar od szczeliny podłużnej występującej w pośrodku mózgowia, do krawędzi brzegu dolnego półkuli mózgowej
 •         w polu tym, jak na każdej powierzchni, występują bruzdy i zakręty
 •         równolegle do szczeliny oddzielającej oba płaty czołowe, biegnie bruzda węchowa (sulcus olfactorius), a bocznie szereg drobniejszych bruzd oczodołowych (sulci orbitales)
 •         między szczeliną podłużną a bruzdą węchową znajduje się zakręt prosty (gyrus rectus), natomiast między bruzdami oczodołowymi występują zakręty oczodołowe (gyri orbitales)
 •         w bruździe węchowej położona jest od przodu opuszka węchowa, przechodząca ku tyłowi w pasmo węchowe
 •         płat czołowy na powierzchni przyśrodkowej mózgu obejmuje głównie zakręt czołowy górny (gyrus frontalis superior), sięgający dolną krawędzią do bruzdy obręczy (sulcus cinguli)
 •         pozostała część płata czołowego na opisywanej powierzchni obejmuje przedni fragment płacika okołośrodkowego (lobulus paracentralis), którym jest początkowa część zakrętu przedśrodkowego zawierająca pole motoryczne mięśni stopy i podudzia

Odwiedzający wpisali takie problemy:

płat czołowy, plat czolowy.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz