Płat skroniowy

Płat skroniowy (lobus temporalis):

  •          wydłuża się ku przodowi w zaostrzony biegun skroniowy (polus temporalis)
  •        od płata czołowego i częściowo ciemieniowego oddzielony jest bruzdą boczną mózgu
  •         od płata potylicznego oddziela go wcięcie przedpotyliczne
  •         na powierzchni górno-bocznej przebiegają dwie bruzdy skroniowe: górna (sulcus temporalis superior) oraz dolna (sulcus temporalis inferior)
  •         powyżej bruzdy skroniowej górnej położony jest zakręt skroniowy górny (gyrus temporalis superior), zakręt ten w swojej środkowej części rozszerza się nieco i wykazuje kilka poprzecznie biegnących bruzd (sulci temporales transversi), które w całości nazywane są zakrętem Heschla (gyrus Heschli)
  •         kora mózgowa pokrywająca zakręt Heschla stanowi korowy ośrodek słuchu (pole 41 Brodmanna)
  •         pomiędzy bruzdą skroniową górną i dolną położony jest zakręt skroniowy środkowy (gyrus temporalis medius)
  •         kolejny w opisywanym płacie, zakręt skroniowy dolny (gyrus temporalis inferior) przebiega wzdłuż dolnego brzegu mózgu, przechodząc na powierzchnię podstawną, ograniczony jest od strony przyśrodkowej przez bruzdę potyliczno-skroniową (sulcus occipitotemporalis)
  •         wspomniana bruzda wraz z położoną bardziej przyśrodkowo bruzdą poboczną (sulcus collateralis), ograniczają zakręt potyliczno-skroniowy boczny (gyrus occipitotemporalis lateralis), który przedłużony ku górze i ku tyłowi, przechodzi w zakręt potyliczno-skroniowy przyśrodkowy (gyrus occipitotemporalis medialis)

Odwiedzający wpisali takie problemy:

płat skroniowy.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz