Pomiar zdrowia w świetle dyrektyw UE

PŁEĆ, WIEK, STAN CYWILNY

  • DOCHODY (na głowę członka gospodarstwa oraz własne)
  • PRACA ( jej dostępność, zgodność z kwalifikacjami i aspiracjami, obecność czynników ryzyka, bezpieczeństwo pracy
  • OCHRONA ZDROWIA: Źródła i zasady finansowanie, zasoby ( kadrowe i materialne), koszty, korzystanie z poszczególnych form opieki, pierwsza pomoc, profilaktykai promocja

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

  • ŚRODOWISKO BYTOWANIA (zanieczyszczenie powietrza,, wody, gleby, czynniki materialne zanieczyszczeń))
  • STYL ŻYCIA I ZACHOWANIA ZDROWOTNE ( sposób ożywiania, palenie i inne nałogi, życie seksualne korzystanie z komunikacji łączności, wypoczynek, aktywność fizyczna,)

WYKSZTAŁCENIE

WARUNKI MIESZKANIOWE

  • WSKAŹNIKI STANU ZDROWIA (oczekiwana długość i jakość życia, umieralność i przyczyny zgonów w grupach wieku i ryzyka, śmiertelność w określonych chorobach, wskaźniki przeżycia  przy niektórych chorobach, zachorowalność i chorobowość z wybranych przyczyn, samopoczucie psychiczne, samoocena stanu zdrowia, niepełnosprawność

 

 

Tags:

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz