Potworniaki dojrzałe

Po łacinie teratoma. Potworniaki dojrzałe w jajniku występują najczęściej jako torbiele skórzaste (cystis dermoidalis ) – jednokomorowe, wyścielone dojrzałą skórą z przydatkami (gruczoły, włosy). Rzadziej w ich ścianie spotyka się inne tkanki (zęby i kości przydatne są w diagnostyce rtg). Są obustronne w ok 8-15%. Stanowią one ok 20% nowotworów jajnika u dorosłych (praktycznie nie spotyka się w tej grupie wiekowej innych nowotworów germinalnych) i ok 50%  u dzieci. Przemiana złośliwa w obszarze cystis dermoidalis jest sporadyczna (grubo poniżej 1%) – zezłośliwieniu może ulec każda składowa (głównie raki epidermoidalne, rzadziej złośliwe przydatkowiaki, czerniaki i mięsaki). Lite potworniaki dojrzałe są wielką rzadkością.

potworniaki niedojrzałe

zwykle lite, prawie wyłącznie u dzieci lub młodych kobiet. zachowują się złośliwie i źle rokują (2 lata przeżywa 50%). na ogół są jednostronne (po drugiej stronie może występować torbiel skórzasta).

potworniaki jednolistkowe (monodermalne, 'wyspecjalizowane’) rzadkie, bez odpowiedników w jądrach  złożone w większości z dojrzałej tkanki tarczycowej (’wole jajnikowe’ – struma ovarii), mogą dawać objawy nadczynności tarczycy (5%).

– naśladujące budową rakowiaka przewodu pokarmowego (carcinoid ovarii), możliwa czynność hormonalna typowa dla rakowiaka => (zespół rakowiaka).

– mieszane (tarczyca+rakowiak) zachowują się łagodnie, prawie zawsze są jednostronne. Badania cytogenetyczne wskazują na możliwość powstawania potworniaków w wyniku fuzji dwóch niezapłodnionych komórek jajowych.

UWAGI KLINICZNE

stopnie zaawansowania klinicznego :

I    – guz ograniczony do jajnika

IA – jednostroonny

IB – obustronny

IC – z wysiękiem otrzewnowym lub dodatnim wynikiem cytologii otrzewnej

II   – nowotwór zajmuje narządy miednicy

IIA – nacieka lub przerzutuje do macicy i/lub jajowodów

IIB – nacieka lub przerzutuje do innych struktur miednicy

IIC – A i/lub B, dodatkowo z wysiękiem otrzewnowym lub dodatnim wynikiem cytologii otrzewnej

III  – przerzuty otrzewnowe poza obrębem miednicy lub w węzłach chłonnych zaotrzewnowych

IV   – przerzuty odległe

rokowanie:

dla teratoma maturum – 100% wyleczeń, dla dysgerminoma – prawie tak dobre jak dla seminoma, dla nowotworów germinalnych innych niż dysgerminoma :

st.I  – 85% przeżyć 5-letnich

st.II,III – 50% przeżyć 5-letnich

PIERWOTNA_LOKALIZACJA_POZAGONADALNA

zwykle w linii środkowej ciała z 'zabłąkanych’ gonocytów (pierwotnych komórek płciowych wywodzących się z endodermy woreczka żółtkowego). Nowotwory germinalne przedniego śródpiersia stanowią jeden z najczęstszych rodzajów guza w tej lokalizacji. mogą wówczas współistnieć z ostrą białaczką monoblastyczną, histiocytosis maligna i rhabdomyosarcoma embryonale. Występują wewnątrzczaszkowo (1/200 nowotworów śródczaszkowych u dorosłych, do 10% u dzieci- szczególnie szyszynka – 2/3 nowotworów szyszynki, okolica nadsiodłowa i wzgórze), morfologicznie odowiedniki nowotworów gonad, za wyjątkiem seminoma spermatocyticum, którego nie spotyka się poza jądrami. Wśród nowotworów wewnątrzczaszkowych przeważają rozrodczaki, natomiast w śródpiersiu przednim potworniaki dojrzałe. agresywnie zachowujące się potworniaki niedojrzałe występują u małych dzieci (nowotwory wrodzone) w okolicy kości krzyżowej. W wątrobie spotyka się pierwotne raki embrionalne typu dziecięcego (yolk sac tumor). Należy zawsze z pewną rezerwą odnośić się do podejrzeń lokalizacji pierwotnie pozagonadalnej – zdarza się, że pierwotne ognisko, szczególnie choriocarcinoma, umiejscowione w jądrze ulegnie zanikowi (pozostaje blizna z ogniskami hemosyderyny – 'wypalony’ nabłoniak kosmówkowy) lub ma niewielkie rozmiary.

Odwiedzający wpisali takie problemy:

potworniak jajnika objawy, potworniak leczenie, potworniak jajnika, potworniak na jajniku, potworniak jajnika leczenie, teratoma leczenie, guz na jajniku, objawy potworniaka, guz potworniak, teratoma jajnika.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz