Powięzie brzucha

Powięź podskórna i powięź powierzchowna – leżą między tkanką podskórną, a mięśniami brzusznymi brzucha, mięśnie są oddzielone od narządów jamy brzusznej przez powięź poprzeczną, która jest złączona z otrzewną ścienną.

Powięź podskórna (fascia subcutanea)

 •  przylega do podskórnej tkanki tłuszczowej
 •  dochodzi u dołu do więzadła pachwinowego
 •  jej sprężyste wiązki wraz z włóknami odłączającymi się od kresy białej tworzą u mężczyzn więzadło procowate prącia (ligamentum fundiforme penis), które obejmuje ciała jamiste pracia i przechodzi w powięź prącia
 •  analogicznie u kobiet włókna te tworzą znacznie słabsze i mniej sprężyste więzadło procowate łechtaczki (ligamentum fundiforme clitoridis)

Powięź powierzchowna (fascia superficialis)

 •  znajduje się pod powięzią podskórną
 •  w przestrzeni między nimi przebiegają naczynia i nerwy powierzchowne brzucha
 •  pokrywa ona przednią pow. m.skośnego zewnętrznego brzucha i pochewki m.prostego brzucha
 •  łączy się z powięzią klatki piersiowej, z kresą białą i z więzadłem pachwinowym
 •  włókna tej powięzi, jako włókna międzyodnogowe (fibrae intercrurales) ograniczają od góry pierścień pachwinowy powierzchowny
 •  jej lejkowata wypustka otacza u kobiet więzadło obłe macicy
 •  u mężczyzn natomiast tworzy wokół powrózka nasiennego cienką powięź m.dźwigacza jądra (fascia cremasterica), zstępującą aż do worka mosznowego

Powięź poprzeczna (fascia transversalis)

 •  wyściela wewnętrzną pow. m.poprzecznego brzucha i pochewki m.prostego brzucha
 •  poniżej kresy łukowatej bezpośrednio pokrywa m.prosty brzucha
 •  jest częścią powięzi wewnątrzbrzusznej
 •  u góry przechodzi w tkankę podotrzewnową przepony, z tyłu w powięź m.czworobocznego lędźwi, niżej łączy się z powięzią biodrową
 •  u dołu przyczepia się do więzadła pachwinowego i k.miednicznej, wypełniając w rozstępie naczyń (lacuna vasorum) przestrzeń między żyłą udową a więzadłem rozstępowym (lig. lacunare), przestrzeń tą określa się jako pierścień udowy (annulus femoralis)
 •  w powięzi poprzecznej powyżej więzadła pachwinowego znajduje się pierścień pachwinowy głęboki (anulus inguinalis profundus)
 •  powięź poprzeczna wytwarza wyrostek pochwowy, opuszczający jamę brzuszną przez kanał pachwinowy, obejmuje więzadło obłe macicy (u mężczyzn nosi ona nazwę powięzi nasiennej wewnętrznej (fascia spermatica interna), otaczając jądro i nasieniowód dochodzi do moszny)
 •  powyżej więzadła pachwinowego powięź poprzeczną wzmacniają dwa pęczki: przyśrodkowy – sierp pachwinowy i boczny – więzadło międzydołkowe

sierp pachwinowy (falx inguinalis), zwany też ścięgnem łączącym (tendo conjunctivus) ma kształt trójkąta, przyśrodkowy brzeg przylega do przyczepu m.prostego brzucha, dolny – do gałęzi górnej k.łonowej, a boczny, nieco wklęsły brzeg jest wolny

więzadło międzydołkowe (lig.interfoveolare) jest położone miedzy przyśrodkowym i bocznym dołem pachwinowym, jego włókna ku górze zlewają się z powięzią poprzeczną lub rozcięgnem m.poprzecznego brzucha, u dołu dochodzą do więzadła pachwinowego; przyśrodkowy brzeg zwraca się do sierpa pachwinowego, boczny natomiast stanowi przyśrodkowe ograniczenie pierścienia pachwinowego głębokiego, między jego wewnętrzną powierzchnią a otrzewną ścienna biegną naczynia nabrzuszne dolne, więzadło to współtworzy tylną ścianę kanału pachwinowego.

Odwiedzający wpisali takie problemy:

powięź brzucha, anatomia człowieka pachwina, powięzie.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz