Przekrwienie bierne wątroby

Po łacinie: hyperaemia passiva hepatis. Odzwierciedla niewydolność prawokomorową. rzadziej :

  • zaciskające zapalenie osierdzia (pericarditis constrictiva)
  • zespół żyły głównej dolnej
  • niedrożność (zwykle zakrzepica) żył wątrobowych = zespól Budda i Chiariego

Cztery stadia:

  1. przekrwienie bierne wątroby wczesne (venostasis hepatis recens). patomorfolog widzi ją z reguły jako zmianę agonalną. wątroba powiększona, ciemnoczerwona i twarda. podkreślony rysunek zrazikowy (ciemnoczerwone centra zrazików+ przepełnione krwią żyły centralne i sąsiednie sinusoidy).
  2. zanik czerwony wątroby (atrophia rubra hepatis). makroskopowo trudne do odróżnienia od 1. (zapadnięcie środków zrazików). mikroskopowo widoczna martwica hepatocytów wokół żył centralnych. gdy martwica obejmie 1/3 – 1/2 środkową część zrazika możliwe jest stłuszczenie pozostałych obwodowo położonych komórek wątrobowych ze znacznym makroskopowym podkreśleniem rysunku zrazikowego. stan ten określany jest jako wątroba muszkatułowa (hepar moschatum, nutmeg liver).
  3. stwardnienie zastoinowe wątroby (induratio hepatis venostatica). narząd nieco mniejszy ew o normalnych rozmiarach, twardszy, torebka pogrubiała. mikroskopowo nieznaczne początkowo włóknienie wokół żył centralnych i ewentualnie promieniście od nich wnikające między sinusoidy. czasem dla uwidocznienia kolagenu konieczne zastosowanie specjalnych barwień. możliwe pojawienie się nacieków zapalnych w przestrzeniach wrotnych.
  4. marskość sercowa wątroby (marskość rzekoma – pseudocirrhosis cardiaca hepatis). spotykana sporadycznie (wady zastawki 3-dzielnej). niecałkowity zwykle podział miąższu narządu na zraziki, w obrębie których nie występuje typowa dla marskości prawdziwej tendencja do regeneracji hepatocytów (możliwe że wskutek niedotlenienia). klinicznie prawie bez znaczenia. nawet w marskości sercowej nie występują typowe dla innych typów marskości objawy i powikłania (nadciśnienie wrotne, rozwój krążenia obocznego z żylakami przełyku).

Odwiedzający wpisali takie problemy:

przekrwienie wątroby, przekrwiona wątroba.

Tags:

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz