Przepukliny przeponowe

Należą do przepuklin wewnętrznych – z jamy ciała do jamy ciała (brzuchklatka piersiowa). Wrota przepukliny – to otwór przez który wydostaje się przepuklina;
W związku z tym, że w jamie brzusznej panuje większe ciśnienie niż w klatce piersiowej, organy będą wciskać się do klatki piersiowej. Przeważająca liczba przepuklin przeponowych wykorzystuje rozwór przełykowy, gdyż przełyk w tym rozworze zachowuje samodzielną ruchomość. Wyróżniamy dwa typy tych przepuklin:

  •        Przepuklina wślizgowa – najczęstsze (85-90%), brzuszna część przełyku razem z przylegającą częścią żołądka wślizguje się przez rozwór do jamy klatki piersiowej; Objawami tej przepukliny jest ucisk za mostkiem po jedzeniu, nudności, wymioty, duszność. Bardzo charakterystyczne są zaburzenia podczas snu (pacjent budzi się ze zgagą, ale gdy wstanie, zgaga powoli przechodzi)
  •        Przepuklina około przełykowa – przełyk zachowuje swoje prawidłowe położenie a obok przełyku przeciska się do jamy klatki piersiowej część dna żołądka lub odcinek jelita.
    • Może występować także przepuklina po urazowa – w przypadku pęknięcia przepony przy wypadku.
    • Występuje także przepuklina w miejscu połączenia błony opłucnej ściennej z otrzewną ścienną (tzw. trójkąt Bohdaleka – nieco na lewo od lędźwiowej części kręgosłupa – między tylną ścianą jamy brzusznej a przeponą)

Odwiedzający wpisali takie problemy:

zapalenie opon mózgowych, przepuklina przeponowa, przepuklina przeponowa objawy, przepuklina wślizgowa, węzły chłonne pachowe, przepuklina wślizgowa objawy.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz