Przerzuty nowotworowe do płuc

Najczęstsze nowotwory złośliwe dające przerzuty do płuc:

 •  rak jajnika (w 50% przypadków)
 •  rak szyjki macicy i trzonu macicy (w 10% przypadków)
 •  rak sutka (w 10% przypadków)
 •  rak prostaty
 •  rak tarczycy (pęcherzykowy)
 •  rak krtani

Objawy

 •  suchy kaszel
 •  duszność
 •  krwioplucie
 •  ból w klatce piersiowej
 •  objawy zaawansowanej choroby nowotworowej (spadek masy ciała, złe samopoczucie, brak apetytu, osłabienie)

Diagnostyka

 •  biopsja przezoskrzelowa
 •  badanie cytologiczne płynu z jamy opłucnej
 •  videotorakoskopia
 •  mediastinoskopia
 •  mediastinotomia parasternalna
 •  torakotomia diagnostyczna

Leczenie chirurgiczne przerzutów nowotworowych do płuc

Kryteria kwalifikacji do leczenia operacyjnego

 •  przeprowadzono radykalne leczenie miejscowe guza pierwotnego
 •  nie stwierdza się obecności przerzutów w innych narządach
 •  przerzuty płucne są pojedyncze lub mnogie, lecz umiejscowione w niewielkim obszarze anatomicznym płuc
 •  dobry stan ogólny chorego

Leczenie chirurgiczne przerzutów nowotworowych do płuc

Dostęp operacyjny

 •  sternotomia podłużna (przerzuty w obu płucach)
 •  torakotomia boczna (przerzuty w jednym płucu)
 •  videotorakoskopia
 •  obecnie w wielu ośrodkach standardowym dostępem operacyjnym jest sternotomia

Rodzaje operacji:

 •  metastazektomia (najczęściej)
 •  lobektomia
 •  bilobektomia
 •  pneumonektomia

 Chemioterapia:

 •  nowotwory trofoblastyczne
 •  rak jądra
 •  rak jajnika
 •  rak sutka
 •  mięsaki tkanek miękkich
 •  rak prostaty

Radioterapia:

 •  rak brodawczakowaty lub pęcherzykowy tarczycy- bardzo dobre rezultaty stosowania radioaktywnego J 131
 •  leczenie izolowanych pojedynczych przerzutów u chorych, u których istnieją przeciwskazania ogólne do resekcji lub którzy nie wyrażają zgody na zabieg
 •  paliatywne napromienianie towarzyszącej przerzutom limfadenopatii śródpiersia
 •  paliatywne napromienianie przerzutów wewnątrzoskrzelowych (lepsze wyniki przy zastosowaniu laseroterapii lub brachyterapii)

 Leczenie przerzutów nowotworowych do płuc

Hormonoterapia

 •  rak jajnika
 •  rak sutka
 •  rak gruczołu krokowego
 •  rak jądra

Immunoterapia

 Rokowanie

Rokowanie zależy od:

 • typu histologicznego nowotworu pierwotnego
 •  obecności przerzutów w innych narządach
 •  ilości i lokalizacji przerzutów w płucach
 •  rodzaju zastosowanego leczenia
 •  chemiowrażliwości nowotworu

Odwiedzający wpisali takie problemy:

przerzuty do płuc objawy, przerzuty do płuc, przerzuty do płuc rokowania, przerzuty do pluc, rak jajnika przerzuty do płuc.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz