Przetoka odbytu

Jest zwykle pozostałością po samoistnym przebiciu lub nacięciu ropnia około-odbytniczego. Jest to kanał wysłany ziarniną zapalną, łączący światło odbytnicy (krypta) z otworem zewnętrznym na skórze lub anodermie.

W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU SZERZENIA SIĘ ZAKAŻENIA I PRZEBIEGU KANAŁU PRZETOKI DZIELIMY NA CZTERY TYPY (WG PARKSA) :

  • Typ I – międzyzwieraczowe (kanał między zwieraczem wewnętrznym i zewnętrznym)
  • Typ II – przezzwieraczowe (przetoka przechodzi przez zwieracz zewnętrzny)
  • Typ III – nadzwieraczowe  (przetoka obejmuje cały zwieracz zewnętrzny)
  • Typ IV – pozazwieraczowe (przetoka przechodzi przez przestrzeń kulszowo-odbytniczą do odbytnicy)

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE TECHNIKI OPERACYJNE

  • rozcięcie przetoki
  • wycięcie przetoki łącznie z otworem wewnętrznym i pozostawienie rany na otwarto
  • wycięcie przetoki z rozcięciem mięśni zwieraczy i następowym ich zeszyciem
  • wycięcie przetoki ze stopniowym przecinaniem zwieraczy za pomocą gumki lub nici niewchłanialnej
  • operacja z zamknięciem ujścia wewnętrznego za pomocą przesuniętego płata śluzówki w połączeniu z tunelizacją kanału przetoki

Po łacinie: FISTULA ANI.

Odwiedzający wpisali takie problemy:

przetoka odbytu objawy, przetoka odbytu objawy choroby.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz