Pylica

PYLICA (pneumoconiosis) to nienowotworowa odpowiedź tkanki płucnej na obecność złogów pyłów nieorganicznych. Może ona przybrać 3 formy :

  1. tworzenie się guzków włóknistych (krzemica, pylica węglowa)
  2. włóknienie śródmiąższowe płuc (azbestoza, aluminioza)
  3. reakcja alergiczna zbliżóna morofologicznie do sarkoidozy  (obecnie bardzo rzadka beryloza)

W wypadku niektórych pylic obserwuje się zwiększoną zapadalność na nowotwory :

Azbestoza (rak oskrzela – głównie gruczolakorak, mesothelioma, rak krtani, przełyku, żołądka i okrężnicy, chłoniaki)

Beryloza (nieznaczne zwiększenie ryzyka zachorowania na raka oskrzela). Niektórzy definiują pylicę jako reakcję tkanki płucnej na wszelkie aerozole.

Pyły oddziałują na tkankę płucną w sposób zależny głównie od rozmiaru. cząstki o śr. < 0.1 um zachowują się jak gazy i znacz na ich część jest wydychana z płuc. w dolnych drogach oddechowych więzną głównie cząstki o śr 0.5 – 5 um. pyły o śr ok 30 um wykazują predyspozycje do dolnych partii płuc. cząstki > 60 um nie mogą być fagocytowane i zatrzymując się w rozwidleniach oskrzelików wywołują niedrożność niżej położonego odcinka i reakcję „około ciała obcego”.

Palenie papierosów i inne czynniki upośledzające czynność aparatu rzęskowego dróg oddechowych znacznie zwiększają ryzyko pylic. zdolność do wywoływania włóknienia zależy nie tylko od składu chemicznego substancji ale i od jej struktury krystalicznej – np tlenek krzemu o strukturze oktagonalnej i bezpostaciowy są znacznie mniej groźne od minerału o siatce tetrahedralnej (kwarcu).

Odwiedzający wpisali takie problemy:

pylica objawy.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

One Response to “Pylica”

  1. Edward Wróbel 13-04-2010 at 13:20 #

    jakie leki stosować w pylicy w aerozoloterapi czyli do inhalacji w inhalatorach

Dodaj komentarz