Rak dróg żołciowych zewnątrzwątrobowych i brodawki Vatera

Carcinoma viarum biliarium et ampullae vateri. Rak dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych i brodawki Vatera występuje w podobnym wieku jak rak pęcherzyka, ale nieco częściej u mężczyzn. związek z kamicą jest słabszy (występuje w 35 50% raka). W krajach Dalekiego Wschodu istotnym czynnikiem predysponującym jest infekcja przez glisty i przywry chińskie. Na raka zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych nieco częściej chorują też chorzy na colitis ulcerosa.

morfologia

makroskopowa :

Raki występują z malejącą częstością w :

  • ampułce Vatera
  • przewodzie żółciowym wspólnym
  • przewodach wątrobowych prawym i lewym
  • przewodzie wątrobowym wspólnym, szczególnie u jego początku przyjmują formę : – grzybiastych wyrośli śródprzewodowych
  • płaskich guzków śródprzewodowych
  • nacieków ściany przewodów

Zwykle są to małe guzy, rzadko kiedy przekraczające rozmiary 1 * 3 cm. Często powodują zatkanie i poszerzenie przewodów żółciowych, sporadycznie nawet do średnicy zbliżonej do średnicy dwunastnicy.

mikroskopowa :

Gruczolakoraki, mogące wydzielać śluz. podobnie jak w pęcherzyku możliwe są raki płaskie lub z komponentą płaskonabłonkową. Podścielisko z obfitym włóknieniem.

uwagi kliniczne :

Objawy związane są w 85-100% z zatkaniem dróg żółciowych. Inne objawy to : nudności, wymioty, utrata wagi, hepatomegalia (w 50%), powiększenie pęcherzyka (w 25%), wzrost poziomu aminotransferaz i fosfatazy alkalicznej surowicy, podbarwienie moczu żółcią i przedłużony czas protrombinowy. W 75% w momencie diagnozy choroba nowotworowa jest rozsiana (nacieczenie sąsiednich struktur, przerzuty odległe).

Rokowanie jest wyjątkowo niekorzystne – przeciętne przeżycie pooperacyjne wynosi 6-12 miesięcy. stosunkowo najlepiej rokują raki brodawki Vatera (20% przeżyć 5-letnich).

Odwiedzający wpisali takie problemy:

brodawka vatera, rak brodawki vatera, guz brodawki vatera rokowania.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz