Rak pęcherzyka żółciowego

Po łacinie carcinoma vesicae fellae. Rak pęcherzyka żółciowego jest to nowotwór 2-4 * częstszy niż rak pozawątrobowych dróg żółciowych. stanowi ok 3% nowotworów złośliwych. Szczyt występowania w 7. dekadzie życia. 2 razy częstszy wśród kobiet. Patogeneza jest niejasna – w 75 – 90% przypadkach raka współistnieje on z kamicą, ale kamica żółciowa współistnieje z rakiem tylko w 0.5%.

morfologia

makroskopowa :

rozwija się zwykle w trzonie i szyi pęcherzyka, 20% dotyczy ścian bocznych. 2 typy makroskopowe :

  • typ naciekowy – częstszy – wygląda jak obszar zgrubienia ściany pęcherzyka, czasem owrzodziały (możliwość wrastania w sąsiednie narządy, szczególnie w wątrobę). są to guzy o włóknistym podścielisku (carcinoma scirrhosum), przez to bardzo twarde.
  • typ grzybiasty – w postaci kalafiorowatych mas wrastających w światło pęcherzyka. Równocześnie nacieka jednak jego ścianę. Często zatyka przewód pęcherzykowy, przyczyniając się do powstania wodniaka pęcherzyka (hydrops vesicae fellae). Jest przez długi czas praktycznie bezobjawowy, osiąga więc prawie zawsze znaczny stopień zaawansowania.

mikroskopowa :

W większości przypadków są to gruczolakoraki o rożnym stopniu zróżnicowania. 5% raków pęcherzyka to raki płaskonabłonkowe, powstające z metaplastycznego nabłonka płaskiego lub raki mieszane (gruczołowei płaskonabłonkowe). Krańcowo odróżnicowane raki mogą naśladować mięsaki (pseudosarcoma). ujawniają one swoje nabłonkowe pochodzenie w badaniu mikroskopowo-elektronowym (śródcytoplazmatyczne kanaliki z mikrokosmkami). Typowe miejsca przerzutowania to wątroba, węzły chłonne wnękowe, bardziej odległe węzły chłonne, otrzewna, przewód pokarmowy, płuca. raki płaskie przerzutują wolniej i mniej rozlegle.

Objawy (uwagi kliniczne)

Jeden z najgorzej rokujących raków – 5 letnie przeżycia osiąga ok 1% chorych. Pierwszymi objawami są zazwyczaj objawy zatkania dróg żółciowych przez rozrastający się nowotwór lub powiększenie wątroby wywołane przerzutami. Najczęstszym nowotworem złośliwym zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych u dzieci jest rhabdomyosarcoma embryonale (zwykle 3-4 rok życia).

Odwiedzający wpisali takie problemy:

wodniak pęcherzyka żółciowego, wodniak woreczka żółciowego, ropniak pęcherzyka żółciowego.

Tags:

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz