Rak zarodkowy

Po łacinie: carcinoma embryonale. Rak zarodkowy w postaci czystej 3% nowotworów germinalnych, utkanie ca embryonale wchodzi w skład 47% nowotworów mieszanych. w postaci czystej nie produkuje HCG, może produkować AFP.

Jak wygląda (makroskopowo)

jedne z najmniejszych wśród germinalnych. często nacieka torebkę jądra i najądrze. na przekroju miększy niż nasieniak, często krwotoczny, rzadko tworzy torbiele.

mikroskopowo : zbudowany ze „zdecydowanie rakowych” komórek – dużych, anaplastycznych, z amfifilną cytoplazmą, często o niewyraźnych granicach międzykomórkowych. duże, eozynofilne jądra, liczne figury mitotyczne. komórki tworzą zwykle układy gruczołowe, brodawczakowate lub cewkowate, rzadko jednolite „ławice”. Zrąb nie ma cech charakterystycznych i jest zmienny – od ledwie zauważalnego poprzez wyraźny, włóknisty aż po mięsakowaty (przypominający nowotwór z komórek tkanki łącznej). immunohistochemicznie wykazuje typową dla raków ekspresję cytokeratyn. swoistym markerem carcinoma embryonale i ’carcinoma in situ’ (mimo, że ten ostatni histologicznie najbardziej zbliżony jest do nasieniaka) jest antygen o nazwie ’43-9F’.

Rokowanie : promienioczuły mniej niż nasieniak. w latach 1970 przeżywalność 5-letnia wynosiła 25%, obecnie , dzięki chemioterapii, przewyższa 80% w przypadkach ograniczonych do jądra i sięga 70% w przypadkach z przerzutami.

CARCINOMA EMBRYONALE TYPUS INFANTILIS (YOLK SAC TUMOR, TUMOR SINUS ENDODERMALIS)

rak zarodkowy typu dziecięcego

odtwarza struktury zatoki endodermalnej i woreczka żółtkowego. Najczęstszy nowotwór germinalny u chłopców (zwykle poniżej 4 ). u dorosłych w postaci czystej praktycznie nie spotykany, wchodzi natomiast w skład 40% nowotworów mieszanych. wysoki poziom AFP.

Jak wygląda (makroskopowo)

szarożółty, śluzowy, „tłusty” na przekroju mikroskopowo : siatkowate układy komórek nabłonkowch o kształcie od płaskich poprzez sześcienne aż do walcowatych. charakterystyczne struktury to ciałka Duvala, przypominające nieco kłębek nerkowy (’glomeruloid structures’). czasami spotyka się w obrębie typowego yolk sac tumor ogniska wykazujące cechy dojrzewania w kierunku hepatocytarnym.

rokowanie : u dzieci 5-letnia przeżywalność 80%, u dorosłych obszary yolk sac tumor w guzie mieszanym pogarszają rokowanie – szczególnie często występują przerzuty do oun.

POLYEMBRYOMA – płodziak

niezwykle rzadki w postaci czystej (kilka przypadków w literaturze). składa się z ciałek embryoidnych (struktura przypominająca tarczkę zarodkową, otoczona przez luźną mezenchymę – całość podobna do 2-tygodniowego zarodka). ciałka embryoidne często wchodzą w skład potworniaków i raków zarodkowych.

Odwiedzający wpisali takie problemy:

rak zarodkowy.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz