Robert Koch

Robert Koch (1843 – 1910) twórca bakteriologii i założyciel nauki o chorobach zakaźnych.Ur. 11 grudnia 1843r. w Clausthal, zaczął studiować nauki przyrodnicze, potem przeniósł się na medycynę. Ukończył studia już w wieku 22 lat i zaczął praktykę lekarską. W latach 1872-1880 był lekarzem powiatowym w Wolsztynie; w czasie wolnym obserwował i badał drobnoustroje. Badał choroby rozpowszechnione w rejonie Wolsztyna. Zauważył szerzenie się wąglika wśród bydła i owiec.
1876r. Wykazał, że przyczyną wąglika jest mikroorganizm, którego siedliskiem jest krew.

Robert Koch
Identyfikacja laseczek wąglika (Bacillus anthracis)
Laseczka wąglika jest bakterią Gram-dodatnią, rosnącą w warunkach tlenowych wytwarzającą przetrwalniki czyli endospory. Przetrwalniki laseczek wąglika są bardzo wytrzymałe na warunki środowiskowe
Wąglik – Bakterie wnikają do organizmu:
drogą oddechową – postać płucna
drogą pokarmową – postać jelitowa
przez skórę – postać skórna
Objawy:
Pęcherzyki, strupy, obrzęk, wymioty, duszności, bóle brzucha
1880 r. Koch zostaje przeniesiony do Berlina. Rozpoczął poszukiwania bakterii gruźlicy. 24 marzec 1882 r. poinformował, że udało mu się wyodrębnić bakterię wywołującą gruźlicę.  W 1890 r. Koch sądził, że znalazł lekarstwo na gruźlicę; uzyskał je z zabitych bakterii gruźlicy.
„ Ogłoszenie przez Kocha odkrycia środka przeciw gruźlicy podgrzało łono Matki Ziemi niezdrową nadzieją i wszędzie jej chore dzieci wyciągały ręce po uzdrawiające fiolki ”
Gruźlica
Gruźlicę człowieka wywołują prątki ludzkie (Mycobacterium tuberculosis) (prątki Kocha). Prątki wrażliwe są na popularne środki czyszczące, promienie nadfioletowych (giną w świetle słonecznym), temperaturę.
Objawy: chudnięcie, gorączka, a w przypadku gruźlicy płucnej  kaszel oraz (w zaawansowanej postaci) odpluwanie plwociny z krwią
Dalsze osiągnięcia:

 • znaczenie przetrwalników w rozprzestrzenianiu się chorób
 • gronkowcowa etiologia przyrannych infekcji
 • 1884 – przecinkowiec cholery
 • badania nad malarią, biegunką, jaglicą, tyfusem, dżumą i różnymi chorobami bydła, między innymi zarazą bydlęcą i gorączką Teksasu
 • 1905 roku za całokształt prac badawczych nad gruźlicą otrzymał nagrodę Nobla

Techniki badań laboratoryjnych wprowadzone przez Kocha

 • Barwienie bakterii za pomocą barwników anilinowych
 • Pożywki stałe z agaru, hodowla kultur bakterii na żelatynie
 • „metody badania patogenicznych organizmów”
 • Autor metody diagnostycznej gruźlicy za pomocą próby tuberkulinowej

„TRIADA” – podstawa badań mikrobiologicznych

 • mikroorganizm powinien być stwierdzony w każdym przypadku danej choroby
 • mikroorganizm powinien dać się wyhodować na sztucznym podłożu
 • chorobę można wywołać przez zakażenie zwierzęcia hodowlą danego mikroorganizmu

Odwiedzający wpisali takie problemy:

choroba kocha.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz