Ropień okołoodbytniczy

powstaje na skutek infekcji bakteryjnej zatok (krypt) i gruczołów okołoodbytniczych szerzącej się do tkanek i przestrzeni otaczających kanał odbytu i odbytnicę. Powstający pod ciśnieniem wysięk ropny szerzy się wśród szczelin anatomicznych sąsiadujących z odbytem.

PRZYCZYNY POWSTAWANIA ROPNI OKOŁOODBYTNICZYCH

  • Szczeliny odbytu
  • Zakrzepowo zmienione żylaki odbytu
  • Obrażenia i rany pooperacyjne skóry odbytu
  • Wrzodziejące zapalenie i choroba Crohna jelita grubego

ZE WZGLĘDU NA UMIEJSCOWIENIE W PRZESTRZENIACH ANATOMICZNYCH OKOLICY ODBYTU WYRÓŻNIAMY NASTĘPUJĄCE

RODZAJE ROPNI OKOŁOODBYTNICZYCH:

  • ropień przyodbytowy (abscessus paraanalis)
  • ropień międzyzwieraczowy (abscessus intersphinctericus)
  • ropień kulszowo-odbytniczy (abscessus ischiorectalis)
  • ropień miedniczno-odbytniczy lub naddźwigaczowy (abscessus pelvorectalis)

OBJAWY ROPNIA OKOŁOODBYTNICZEGO

Leczenie ropnia okołoodbytniczego polega na jak najwcześniejszym nacięciu i drenowaniu ropnia.


Ropień okołoodbytniczy po łacinie: ABSCESSUS ANORECTALIS

Odwiedzający wpisali takie problemy:

ropień okołoodbytniczy, ropień odbytniczy, ropień okołoodbytniczy leczenie, ropień okołoodbytniczy zdjęcia, ropień okołoodbytniczy leczenie domowe.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Szczelina odbytu

Wąskie, płytkie owrzodzenie, sięgające od otworu odbytowego do linii grzebieniastej. (więcej…)

Zamknij