Rozedma płuc

Nieodwracalne rozszerzenie przestrzeni powietrznych obwodowo od oskrzelików końcowych wskutek destrukcji ich ścian. Rozedma to rozdęcie pęcherzyków płucnych, które powoduje że uciskają inne pęcherzyki i utrudniają wydech (ASTMA). Występuje często u palaczy i osób pracujących w warunkach dużego zapylenia. Patologia ok. 5 %,  Mężczyźni > Kobiety.

Rodzaje:

 • Rozedma środkowej części zrazika
 • Rozedma całego zrazika lub gronka
 • Rozedma okołoprzegrodowa
 • Rozedma nieregularna

Rozedma pierwotnie zanikowa  (zwykle rozedma starcza)

Rozedma wtórna

 • powstała w wyniku zwężenia oskrzeli  ( obturacyjna )
  • postać najczęściej występująca,
  • przeważnie następstwo przewlekłego zapalenia oskrzeli lub astmy oskrzelowej
 •  związana z bliznami płucnymi (rozdęcie tkanki płucnej w otoczeniu kurczących się obszarów płucnych)
 • wyrównawcza po resekcji wskutek rozdęcia pozostałej tkanki płucnej lub w dużych zniekształceniach klatki piersiowej.

Teoria proteaz – antyproteaz

Zaburzenia czynnościowe płuc i ich powikłania

 • zaporowe zaburzenia wentylacji
  • zatkanie zewnątrzoskrzelowe
  • zatkanie wewnątrzoskrzelowe
 • niewydolność oddechowa, rozdęcie tkanki płucnej w otoczeniu kurczących się obszarów płucnych
 • nadciśnienie płucne i serce płucne

Objawy kliniczne

Oglądanie

 • klatka piersiowa beczkowata – nieruchoma oddechowo
 • żebra ułożone horyzontalnie
 • wypełnione dołki nadobojczykowe
 • utrudnione oddychanie przy wydechu  ( przez zaciśnięte usta )
 • ruchy paradoksalne dolnego odcinka klatki piersiowej
 • małe żyły w obrębie łuku żebrowego ( „wieniec żylny Sahlego” )

Opukiwanie

 • niskie ustawienie i niewielka ruchomość oddechowa dolnych granic płuc
 • bębenkowy odgłos opukowy
 • zmniejszone lub zniesione bezwzględne stłumienie serca
 • brzeg wątroby poniżej łuku żebrowego – skutek niskiego ustawienia przepony

Osłuchiwanie

 • szmery oddechowe ciche, osłabione
 • mogą być obecne suche rzężenia
 • ciche tony serca

Kliniczne postaci rozedmy

rozedma postać PP pink pufferPostać PP(pink puffer) – postać dusznościowo-wyniszczająca:

 •  niedowaga
 •  z wyrażoną dusznościa, bez sinicy
 •  ew. suchy kaszel
 • częściowa niewydolność oddechowa ( tylko hipoksemia )

Różowy dmuchacz ( pink puffer) – u niektórych chorych na ciężkie, długotrwałe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc występuje duszność i rozdęta klatka piersiowa, ale PaO2  jest nieznacznie obniżone, a PaCO2 niskie. U tych chorych nie stwierdza się sinicy.

 

 

 

Postać BB (blue bloater) – postać przewlekłego zapalenia oskrzeli:

 •  nadwaga
 •  z wyraźną sinicą i poliglobulią, z niewielką dusznością
 •  kaszel produktywny
 •  całkowita niewydolność oddechowa (hipoksemia i hiperkapnia )
 •  wczesny rozwój serca płucnego i prawokomorowej niewydolności serca

Siny obrzęknięty ( blue bloater ) – u takich chorych dochodzi do zwiększenia PaCo2 i obniżenia PaO2. U chorych rozwija się prawokomorowa niewydolność krążenia, która powoduje pojawienie się obwodowych obrzęków. Duszność w spoczynku jest nieznaczna, a chory wygląda lepiej niż „różowy dmuchacz”. Wielu chorych na PZO i rozedmę płuc znajduje się pomiędzy tymi dwoma skrajnymi stanami.

rozedma Siny obrzęknięty ( blue bloater )

Chorzy na ciężką przewlekłą chorobę obturacyjną płuc często oddychają przez zasznurowane usta.. Chory zaczyna wydychać powietrze z zamkniętymi lub półprzymkniętymi wargami, aby utrzymać wysokie ciśnienie w oskrzelach oraz zapobiec zapadaniu się ścian oskrzeli i obturacji w fazie wydechu.  W późniejszej fazie wydechu chory wydyma wargi do przodu i rozchyla je, czemu towarzyszy chrząknięcie.

ciężka przewlekła choroba obturacyjna płuc

spirogram prawidłowy

Obraz radiologiczny w sercu płucnym

 • wyraźny łuk pnia płucnego
 • poszerzenie tętnic płucnych w okolicach wnęk
 • równoczesne poszerzenie średnicy tętnic na obwodzie
 • powiększenie prawej połowy serca

Odwiedzający wpisali takie problemy:

rozedma puc.

Tags: , , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz