Różne sfery rozwoju dziecka

Rozwój percepcyjny, ruchowy, poznawczy, językowy, społeczny, emocjonalny.

Rozwój mowy

Artykulacja – wydawanie pojedynczych dźwięków.
Język– znaczenie lub wiadomość przekazywana między osobami poprzez mowę, pismo i gesty.
Percepcja– zdolność do zrozumienia języka innych.
Ekspresja
– zdolność do doboru odpowiednich słów

Artykulacja

 • noworodek – krzyk
 • gruchanie – 2m.ż., 4-6 m.ż. kontrastowanie dźwięków pod względem wysokości, amplitudy i rezonansu
 • gaworzenie – wydawanie ciągłych powtarzalnych dźwięków (ma ma ma, ba ba ba). uczy się wymawiać: głoski bezdźwięczne (p,b,m), językowo-zębowe (t,d,n), podniebienne (k,g)
 • żargon – 9-10 m.ż. dźwięki w różnych kombinacjach i intonacjach, sprawia wrażenie mowy w innym języku
 • 1-3 r.ż. dźwięki o wysokiej częstotliwości: f,s,z,sz,a następnie cz i dż
 • ostatnie dźwięki 3-6 lat: l, r, w

 Wskazana wizyta u logopedy

 • nie grucha w 4 m.ż.
 • nie gaworzy w 8 m.ż.
 • nie wymawia dźwięków w różnych kombinacjach w 12 m.ż.
 • w 3 r.ż. mowa w większości zrozumiała
 • 6 r.ż. brak błędów wymowy

Język

 • noworodek: dziecko uczy się, że krzyk powoduje odpowiedź: karmienie lub przyciągnięcie uwagi opiekuna
 • 2 m.ż. kontakt wzrokowy z osobą mówiącą
 • 4 m.ż. gruchanie w kierunku innych, naśladuje dźwięki
 • 6-8 m.ż. dziecko zaczyna wiązać określone znaczenie z kombinacją dźwięków słyszanych w mowie, reaguje na swoje imię, na “nie” i proste polecenia. Mowa czynna wyraża się gestykulacją popartą wokalizacją
 • 7-8 m.ż. gest wskazywania lub sięgania – “chcę to”
 • 10-12 m.ż. umie wskazać części ciała, typowe przedmioty I proste obrazki, wykonuje proste, jednoczęściowe polecenia, czasami używa pojedynczych słów i gestów
 • 12-18 m.ż. pierwsze słowa zastępują całe zdanie
 • 18-24 m.ż. wypełnia złożone polecenia, łączy słowa w krótkie wyrażenia
 • 2-3 lata rozumie długie, złożone zdania, interesuje się wyjaśnieniami słownymi odpowiadającymi na pytanie , dlaczego?, jak?, poszerza słownictwo, uczy się zasad gramatyki
 • 3-6 lat używa długich i złożonych zdań, zaczyna rozumieć zasady społeczne rządzące mową, np. zaczyna rozmowę mówiąc “cześć“

Wskazana wizyta u logopedy

 • nie wypowiada ani jednego słowa w 16-18 m.ż. i nie spełnia prostych poleceń
 • 2 r.ż. nie łączy słów w proste wyrażenia
 • 3 r.ż. nie wypowiada całych zdań

Kamienie milowe rozwoju człowieka

kamienie milowe rozwoju dzieckakamienie milowe rozwoju dziecka 9-24 miesiecykamienie milowe rozwoju dziecka 3-5 rok życia

Obok oceny kamieni milowych ocena odruchów pierwotnych obecnych w pierwszych 3-4 m.ż. zanikających w różnym czasie. Ich utrzymywanie się może sugerować obecność zaburzeń neurologicznych.

Odruchy prymitywne okresu niemowlęcego

Odruchy prymitywne okresu niemowlęcego

Reakcje ułożenia ujawniają się po wygaśnięciu odruchów pierwotnych i poprzedzają rozwój dowolnej aktywności ruchowej.

reakcje ułożenia

Ocena rozwoju psychomotorycznego do 3 r.ż. na podstawie zaobserwowanych ruchów i zachowań, szczególnie rozwoju postawy i pionizacji ciała, ruchów lokomocyjnych, wokalizacji oraz mowy. W razie wątpliwości obiektywne badanie psychologiczne. Obiektywna ocena sprawności fizycznej w wieku szkolnym – nauczyciel wychowania fizycznego.

Czytaj dalej: Ocena rozwoju psychicznego dziecka.

Odwiedzający wpisali takie problemy:

sfery rozwoju dziecka.

Tags: , , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz