Wyśw. od 1 od 15 z 320 artykułów

Staw

Staw, inaczej połączenie maziowe; połączenie wolne dwóch lub więcej kości. Każdy staw składa się z trzech składników stałych i różnej liczby elementów dodatko­wych. (więcej…)

0

Stres

Stres, w psychologii i biologii, każde napięcie lub prze­szkoda zakłócające funkcjonowanie organizmu. Ludzie reagują na stres fizyczny i psychologiczny kombinacją psy­chicznych i fizjologicznych mechanizmów obronnych. (więcej…)

0

Strup

Strup, zmiana składająca się z wysuszonego osocza, elementów morfotycznych krwi (krwinek czerwonych i białych, płytek) lub ropy, powstająca w miejscu prze­rwania ciągłości skóry.

0

Srom

Srom, zewnętrzne narządy płciowe żeńskie otaczające ujście pochwy, na które składają się wargi sromowe większe, wargi sromowe mniejsze, łechtaczka, przedsio­nek pochwy, opuszki przedsionka i gruczoły przedsion­kowe większe (zw. gruczołami Bartholiniego). (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:łechtaczka, lechtaczka, wargi sromowe.

0

Streptomycyna

Streptomycyna, naturalny antybiotyk aminoglikozydowy o działaniu bakteriobójczym, wytwarzany przez wy­stępującą w glebie bakterię Streptomyces griseus. (więcej…)

0

Stomatologia

Stomatologia, nauka o chorobach jamy ustnej i zębów oraz ich leczeniu; dziedzina medycyny zajmująca się zę­bami oraz przyległymi strukturami (szczęka, żuchwa i dziąsła). (więcej…)

0

Stetoskop

Stetoskop, lekarski przyrząd diagnostyczny służący do wysłuchiwania dźwięków powstających we wnętrzu cia­ła, głównie w sercu, płucach i jamie brzusznej. (więcej…)

0

Sterylizacja

Sterylizacja, w medycynie, zabieg chirurgiczny mający na celu trwałe uniemożliwienie zapłodnienia poprzez usu­nięcie lub przerwanie dróg, którymi przemieszczają się komórki jajowe u kobiet i sperma u mężczyzn. (więcej…)

0

Stosunek płciowy

Spółkowanie, inaczej spółkowanie; u człowieka, wprowadzenie prącia w stanie erekcji (wzwodu) do na­rządów płciowych kobiety. Spółkowanie staje się możliwe po speł­nieniu określonych uwarunkowań anatomicznych. (więcej…)

0

Soczewki kontaktowe

Soczewki kontaktowe, inaczej szkła kontaktowe; cien­kie, sztuczne soczewki noszone na powierzchni oka w ce­lu korekcji zaburzeń widzenia. (więcej…)

0

Atak serca

Zawał serca, inaczej zawał serca; martwica części włó­kien mięśnia sercowego spowodowana jego niedokrwie­niem w wyniku obkurczenia lub zatkania tętnicy wień­cowej zaopatrującej dany obszar serca.  (więcej…)

0

Niewydolność serca

Niewydolność serca, upośledzenie skurczowego opróż­niania się komór serca, prowadzące do zmniejszenia przepływu krwi i niedostatecznego zaopatrywania tka­nek w tlen i substancje odżywcze. (więcej…)

0

Migotanie przedsionków serca

Migotanie przedsionków serca , zaburzenie rytmu ser­ca polegające na nieregularnym i nieskoordynowanym kurczeniu się poszczególnych pasm lub pojedynczych włó­kien mięśnia przedsionków serca. (więcej…)

0

Migotanie komór serca

Migotanie komór serca, zaburzenie rytmu serca pole­gające na nieregularnym i nieskoordynowanym kurcze­niu się pojedynczych włókien mięśniowych lub więk­szych fragmentów komór serca. (więcej…)

0

Choroba wieńcowa serca

Choroba wieńcowa serca, inaczej choroba nie­dokrwienna serca ; pogorszenie czynności serca spowodowane zaburzeniem równowagi pomiędzy aktualnym zapotrze­bowaniem mięśnia sercowego na tlen i związki energe­tyczne zawarte we krwi a możliwością ich dostarczenia przez wieńcowe naczynia krwionośne.  (więcej…)

0