Aborcja

Przerwanie ciąży, sztuczne poronienie; wy­dalenie płodu z macicy przed osiągnięciem przez niego zdolności do samodzielnego życia, czyli ok. 20 tygodnia ciąży. Wydalenie płodu w sposób samoistny to poronie­nie samoistne, podczas gdy aborcja oznacza celowe usu­nięcie ciąży. Zasadniczo można wyróżnić 4 główne przy­czyny, dla których przeprowadza się aborcję. Są to:

  1. zagro­żenie życia lub zdrowia, także psychicznego, matki;
  2. ciąża będąca wynikiem gwałtu lub kazirodztwa;
  3. wady rozwojowe, genetyczne lub upośledzenie umysłowe dziec­ka;
  4. powody społeczne i ekonomiczne, np. bardzo mło­dy wiek matki lub trudna sytuacja finansowa.

Problem aborcji i jej dopuszczalności oraz wszelkich wynikających z te­go regulacji prawnych jest od wieków przedmiotem spo­rów teologów, filozofów i prawodawców. Wydaje się, że usuwanie ciąży było powszechną i społecznie akcepto­waną metodą regulacji urodzeń u starożytnych Greków i Rzymian. Teologowie chrześcijańscy wcześnie potępili praktykę aborcji, ale surowe sankcje prawne zostały wprowa­dzone dopiero w XIX w. Pewna liberalizacja prawa na­stąpiła w XX w. i objęła większość państw na świecie. Zwolennicy aborcji akcentują przede wszystkim prawo kobie­ty do podejmowania samodzielnej decyzji o urodzeniu dziecka.

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz