Adrenalina i noradrenalina

Adrenalina i noradrenalina to inaczej epinefryna i no-repinefryna; dwa pokrewne hormony wydzielane przez rdzeń nadnerczy, wytwarzane również w zakończeniach nerwów współczulnych, gdzie służą jako przekaźniki chemiczne sygnałów nerwowych do odpowiednich efektorów. Oba te związki różnią się chemicznie w bardzo niewielkim stopniu; wykazują podobne działanie farma­kologiczne, które przypomina efekt stymulacji współ- czulnego układu nerwowego: określa się je jako czynni­ki sympatykomimetyczne. Rdzeń nadnerczy uwalnia mieszaninę składającą się w 80% z adrenaliny i 20% z noradrenaliny; proporcja ta jest odwrócona w nerwach współczulnych, w których przeważa noradrenalina.

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz