Alergia

Alergia to stan nadwrażliwości organizmu na substancje pochodzenia zewnętrznego (antygeny), które w po­dobnych ilościach i okolicznościach są zupełnie obo­jętne dla organizmów innych osób. Antygeny, które odpowiadają za wystąpienie reakcji alergicznych, na­zywane są alergenami. Typowe alergeny to pyłki kwia­tów, leki, włókna tkanin, bakterie, żywność, barwniki oraz inne syntetyczne związki chemiczne. Układ im­munologiczny posługuje się kilkoma mechanizmami stanowiącymi ochronę organizmu przed reakcjami, któ­re pojawiają się wskutek kontaktu z alergenem. Jeden z takich mechanizmów tworzą limfocyty, komórki od­powiedzialne za reagowanie ze specyficznymi alerge­nami. Istnieją dwa podstawowe typy limfocytów – B i T. Limfocyty B syntetyzują przeciwciała (białka), które łą­czą się z alergenami i warunkują ich eliminację. Limfo­cyty T nie syntetyzują przeciwciał, lecz bezpośrednio łączą się z alergenami, inicjując proces ich niszczenia. W zależności od tego, czy alergen powoduje aktywację limfocytów B, czy T, wyróżniamy reakcje alergiczne wczesne i późne.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz