Alkoholizm

Alkoholizm, czyli nałóg alkoholowy; stan uzależnienia od alkoholu etylowego, który polega na powtarzalnym spożywaniu w nadmiarze napojów alkoholowych, powo­dującym u pijącego nawracające lub trwałe szkody na­tury fizycznej, psychicznej, społecznej i ekonomicznej.

U podstaw teorii traktującej alkoholizm jako chorobę leży pogląd, że alkoholik mógłby dobrowolnie zmienić swoje zachowanie, jeżeli jednak nie czyni tego z powodzeniem, ozna­cza to, że utracił „kontrolę nad piciem„, stąd przypuszczenie nałogu lub uzależnienia.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz