Amfetamina

Amfetamina to prototyp serii leków syntetycznych, na­zwanych amfetaminami, o wyraźnym działaniu pobu­dzającym ośrodkowy układ nerwowy. Najczęściej sto­sowaną pochodną jest siarczan amfetaminy, znany pod nazwą handlową Benzedryna, biały proszek o lekko gorzkim i cierpkim smaku. Siarczan dekstroamfetaminy, znany pod nazwą handlową Dexedryna, jest bardziej aktywnym izomerem optycznym spośród dwóch postaci amfetamin. Inne le­ki z tej grupy to metamfetamina i benzfetamina. Wy­mienione substancje częściowo znoszą depresyjne działanie anestetyków, narkotyków, leków nasennych i alkoholu. Wywierają głębokie działanie psychiczne, np. stan bezsenności, czujność, prowokują inicjatywę, roz­mowność i ufność, wywołują euforię, zmniejszają uczucie zmęczenia i zwiększają zdolność koncentracji. Przyjęte przed posiłkiem, skutecznie zmniejszają apetyt. Wywołu­ją działania niepożądane, takie jak nadpobudliwość, niepokój, bezsenność, drżenie, wzmożone napięcie i roz­drażnienie. Najpoważniejszym następstwem dużych dawek amfetaminy jest toksyczna psychoza, której objawy przy­pominają schizofrenię paranoidalną. Uzależnienie od amfetaminy jest często związane z nadużywaniem barbituranów i alkoholu.

Tags:

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz