Amnezja

Amnezja to inaczej niepamięć; utrata pamięci będąca wynikiem urazu lub deterioracji mózgu, szoku, prze­męczenia, starości, choroby, używania narkotyków, al­koholizmu, znieczulenia lub reakcji psychoneurotycznej.

Rozróżnia się amnezję następczą, w której zapominane są wydarzenia następujące po urazie lub chorobie ją wywołującej, oraz amnezję wsteczną, w której zapominane są wydarzenia uprzednie. Amnezja może trwać tygodnie, mie­siące, a nawet lata. W tym czasie osoba dotknięta tą dolegliwością może rozpocząć zupełnie nowe życie. Ta­kie przedłużające się reakcje nazywa się stanami fugi (przerwy). Po wyzdrowieniu osoba taka jest zazwyczaj zdolna do odtworzenia wydarzeń poprzedzających atak amnezji, jednak wspomnienia dotyczące okresu fugi zostają zapomniane.

Tags:

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz