Anatomia

Dziedzina nauk biologicznych zajmująca się identyfikacją oraz opisem struktur i elementów ciała żywych organizmów. Anatomia makroskopowa obejmuje badania struktur organizmów przez wykonywanie sekcji i obserwację; w wąskim znaczeniu pojęcie to oznacza jedynie anatomię ludzkiego ciała. W przeciwieństwie do a. mikroskopowej, która w swoich badaniach struktur organizmów wykorzystuje mikroskop świetlny, anatomia makroskopowa zajmuje się jedynie opisem i identyfikacją struktur na tyle dużych, że można je zobaczyć bez używania jakichkolwiek urządzeń powiększających. Podstawową metodą badania w anatomii jest sekcja zwłok. Anatomia porównawcza jest częścią anatomii i zajmuje się porównywaniem tych samych struktur u różnych gatunków zwierząt w celu określenia i wyjaśnienia zmian o charakterze adaptacyjnym, które zaszły w procesie ewolucji.

Nazewnictwo w anatomii opiera się przede wszystkim na łacinie (np. musculus biceps brachii oznacza mięsień dwugłowy ramienia). Część terminologii pochodzi jeszcze z czasów starożytnej Grecji i Rzymu, jednak duża liczba określeń została stworzona przez anatomów w XVI w. i później. Coraz większa wiedza z zakresu anatomii znalazła odzwierciedlenie we wzrastającej liczbie określeń, które nie były w żaden sposób ujednolicane, gdyż każdy badacz i autor podręczników w dość dowolny sposób tworzył nowe terminy, zwykle używając w tym celu łaciny. W końcu XIX w. zamieszanie wywołane mnogością nazw stało się bardzo uciążliwe. W 1887 Niemieckie Towarzystwo Anatomiczne podjęło się zadania stworzenia jednolitego systemu nazewnictwa w anatomii i w 1895, również dzięki pomocy innych towarzystw anatomicznych, opublikowano listę, która obejmowała 5528 nazw. Lista ta była potem wielokrotnie modyfikowana i rozszerzana, a w 1955 podczas Szóstego Międzynarodowego Kongresu Anatomicznego przyjęto jej ostateczną wersję, znaną jako Paris Nomina Anatomica.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz