Anestezjologia

Nauka i dział medycyny zajmująca się anestezją (znieczuleniem) i dziedzinami pokrewnymi, w tym także resuscytacją i zwalczaniem bólu. Rozwój anestezjologii jako wyspecjalizowanej dziedziny był spowodowany niebezpieczeństwami związanymi ze znieczuleniem farmakologicznym, w którym stosuje się ostrożnie stopniowane dawki silnych trucizn w celu zniesienia bólu. Obecnie anestezjologia może być ogólnie zdefiniowana jako specjalność medyczna zajmująca się głównie:

  1. prowadzeniem działań, w wyniku których pacjent staje się niewrażliwy na ból i stres emocjonalny podczas zabiegów chirurgicznych, ginekologicznych i innych procedur medycznych;
  2. wspomaganiem funkcji życiowych podczas działania środków znieczulających oraz zabiegów chirurgicznych;
  3. klinicznym postępowaniem z pacjentem nieprzytomnym, niezależnie od przyczyny tego stanu;
  4. leczeniem bólu;
  5. resuscytacją krążeniowo-oddechową;
  6. zastosowaniem specjalistycznych metod terapii oddechowej
  7. klinicznym postępowaniem w różnorodnych zaburzeniach metabolicznych oraz gospodarki płynami i elek-trolitami.

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz