Angina

Angina to inaczej zapalenie migdałków podniebiennych; choroba zapalna migdałków spowodowana zakażeniem błony śluzowej przez drobnoustroje, zwykle paciorkowce hemolizujące lub wirusy.
Do objawów anginy należą: ból gardła, trudności w przełykaniu, gorączka, osłabienie i powiększenie węzłów chłonnych po obu stronach szyi. Zakażenie utrzymuje się ok. 5 dni. Leczenie obejmuje pozostanie w łóżku do ustąpienia gorączki, izolację chorego w celu ochrony innych przed zakażeniem oraz płukanie gardła ciepłymi płynami lub łagodnymi roztworami antyseptycznymi. W ciężkich przypadkach stosuje się antybiotyki lub sulfonamidy, by zapobiec powikłaniom.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz