Anoreksja

Anoreksja to inaczej jadłowstręt; trwały brak apetytu niewynikający z uczucia sytości. Brak apetytu, występujący szczególnie u młodych kobiet, który może prowadzić do skrajnego wyniszczenia, a nawet do śmierci, może wypływać z przyczyn psychonerwicowych, jak w anoreksji nerwowej. Jadłowstręt, tak jak mdłości i wymioty, może być spowodowany również przez wstrząs, ból lub nieodpowiednie zaopatrzenie w tlen ośrodka w rdzeniu przedłużonym. Wśród wielu innych przyczyn wywołujących anoreksji wymienić można: niedrożność przewodu pokarmowego, przewlekłe choroby nerek, choroby wątroby, reakcje alergiczne na pokarmy oraz stosowanie środków odurzających (np. amfetamina).

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz