Aorta

Aorta to inaczej tętnica główna; naczynie krwionośne prowadzące krew z serca do wszystkich organów i części ciała. W ujściu lewej komory serca znajduje się zastawka trójdzielna zapobiegająca cofaniu się krwi z do serca. Wychodząca z serca to występująca; skręcając na lewą stronę i zaginając się nad sercem, tworzy ona łuk aortalny, a potem skręca i biegnie ku dołowi jako zastępująca. Od aorty zstępującej odchodzą tętnice wieńcowe, lewa i prawa, zapewniające ukrwienie mięśnia sercowego, a od łuku aorty – 3 gł. tętnice, dające początek dalszym gałęziom, które doprowadzają utlenowaną krew do głowy, szyi, kończyn górnych i górnej cz. ciała. Aorta zstępująca biegnie ku dołowi w cz. tylnośrodkowej klatki piersiowej obok serca, płuc, przełyku, a dalej przez rozwór przełykowy w przeponie do jamy brzusznej. W klatce piersiowej od aorty zstępującej odchodzą gałęzie do: osierdzia, tkanki łącznej płuc, oskrzeli, które prowadzą powietrze z tchawicy do płuc, przełyku, cz. przepony i ściany klatki piersiowej. W jamie brzusznej aorta rozgałęzia się, tworząc sieć naczyń krwionośnych dostarczających krew m.in. do żołądka, wątroby, trzustki, śledziony, jelita cienkiego i grubego, nerek i narządów rozrodczych. Na poziomie czwartego kręgu lędźwiowego, znajdującego się na wysokości górnej granicy kości biodrowych, aorta dzieli się na tętnice biodrowe wspólne, prawą i lewą, podstawowe tętnice kończyn dolnych.

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz