Astma

Astma to inaczej dychawica oskrzelowa; przewlekła cho­roba charakteryzująca się napadowymi atakami dusz­ności, świstem wydechowym oraz kaszlem.

Rozwija się w wyniku skurczu mięśni oraz obrzęku błony śluzowej oskrzeli. Może być wywołana reakcją alergiczną (astma eg­zogenna). Infekcją u osób z nadwrażliwością oskrzeli (astma endogenna) oraz zaburzeniem czynności autonomicz­nego układu nerwowego. Jest chorobą powszechną, wy­stępującą rodzinnie wśród przedstawicieli wszystkich ras, przy czym zachorowalność jest jednakowa u mężczyzn i kobiet. U chorych często stwierdza się obciążenie ro­dzinne chorobami alergicznymi.

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz