Astygmatyzm

Astygmatyzm jest to brak symetrii w krzywiźnie rogówki lub, znacznie rzadziej, soczewki oka. Nierówne krzywizny na powierzchniach refrakcyjnych rozpraszają promienie świetlne i uniemożliwiają ich skupienie w jednym punk­cie na powierzchni siatkówki, czyli światłoczułej tkanki wyściełającej boczną i tylną cz. gałki ocznej. W wyni­ku tego dochodzi do rozmycia części obrazu na siatkówce. Ten sam efekt może być wywołany przez nierówne ustawienie soczewek. Wada ta korygowana jest za po­mocą soczewek korekcyjnych, które załamują promie­nie świetlne pod odpowiednim kątem w kierunku dokładnie przeciwnym do tego, jaki powstaje na sku­tek wad powierzchni refrakcyjnych rogówki lub so­czewki oka.

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz