Atak serca

Zawał serca, inaczej zawał serca; martwica części włó­kien mięśnia sercowego spowodowana jego niedokrwie­niem w wyniku obkurczenia lub zatkania tętnicy wień­cowej zaopatrującej dany obszar serca. Typowym objawem zawału serca jest silny ból w klatce piersio­wej, za mostkiem, opisywany jako ściskający czy zgnia­tający. Trwa on zazwyczaj 30-60 min, czasem dłużej. Często promieniuje do barków, ramion, szyi czy pleców. In. częste objawy zawału serca to: duszność, zblednięcie powłok skórnych i wystąpienie zimnego potu, nudności i wy­mioty, przyspieszenie czynności serca, któremu często towarzyszy niemiarowość, hipotonia (obniżone ciśnienie tętnicze krwi) oraz silny niepokój z poczuciem zagroże­nia życia. Celem leczenia zawału serca jest ograniczenie wielkości mar­twicy tkanki mięśniowej oraz zapobieganie i zwalczanie powikłań. Silny ból zawałowy wymaga intensywnego le­czenia opioidowymi lekami przeciwbólowymi.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz