Atrofia

Atrofia czyli zanik; zmniejszenie rozmiarów cz. ciała, narządu, tkanki lub komórki. Pojęcie to zakłada, że cz., która ulega zanikowi, wcześniej miała rozmiar prawi­dłowy dla danego osobnika, biorąc pod uwagę jego wiek i inne okoliczności. Zanik narządu lub cz. ciała oznaczać może zmniejszenie ilości lub rozmiarów ko­mórek je tworzących lub oba procesy jednocześnie.

Ko­mórki i narządy ulegają zanikowi w określonym wieku lub pod wpływem określonych warunków fizjologicz­nych; np. w zarodku człowieka liczne struktury są przej­ściowe i ulegają zanikowi do chwili urodzenia, a nad­nercza zmniejszają się zaraz po urodzeniu, ponieważ wewnętrzna warstwa kory ulega obkurczeniu. Zmiany zanikowe licznych tkanek towarzyszące podeszłemu wiekowi (fizjologiczny zanik starczy), choć uogólnione, zależą od zmian w odżywianiu (niedożywienia) oraz za­opatrzeniu w krew (niedokrwienia), które zachodzą w dorosłym życiu. Prawidłowym cyklicznym zmianom żeńskich narządów rozrodczych towarzyszy fizjologicz­ny zanik cz. tych narządów, np. podczas cyklu mie­siączkowego ciałko żółte jajnika zanika, jeśli nie doszło do rozwoju ciąży.

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz