Barbiturany

Barbiturany jest to grupa związków organicznych stosowa­nych w medycynie jako leki sedatywne (uspokajające), nasenne i pomocnicze w anestezji. Barbiturany to pochodne kwa­su barbiturowego, powstającego w reakcji mocznika i kwasu malonowego.

W 1903 na drodze syntezy otrzy­mano po raz pierwszy barbital, a w 1912 – fenobarbital (luminal). Do najważniejszych barbituranów należą: weronal (pierw­szy zastosowany w lecznictwie), luminal, fanodorm i ewipan. Barbiturany działają depresyjnie na pewne cz. ośrodkowego układu nerwowego, choć wykazują tendencję do hamo­wania aktywności wszystkich tkanek ustroju. W małych dawkach większość barbituranów działa uspokajająco; przy więk­szych dawkach ujawnia się ich działanie nasenne. Długotrwałe stosowanie barbituranów, zwłaszcza sekobarbitalu i pentobarbitalu, może doprowadzić do przyzwyczajenia i w kon­sekwencji do konieczności zwiększenia dawki powyżej zakresu leczniczego. Odstawienie barbituranów może wywołać u człowieka uzależnionego zespół odstawienia, wskazu­jąc na fizjologiczną zależność od tych leków. Przedaw­kowanie może spowodować śpiączkę lub nawet śmierć ze względu na duże obniżenie aktywności ośrodkowego układu nerwowego i ośrodka oddechowego.

Odwiedzający wpisali takie problemy:

leki sedatywne.

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz