Bilirubina

Bilirubina jest to brązowożółty barwnik żółci, wydzielany przez wątrobę; zabarwia kał na charakterystyczny kolor. Pow­staje w komórkach szpiku kostnego i w wątrobie jako końcowy produkt rozpadu hemoglobiny pochodzącej z krwinek czerwonych. Ilość wytworzonej bilirubiny zależy bez­pośrednio od liczby zniszczonych krwinek czerwonych. Dziennie powstaje od 0,5 do 2 g barwnika. Funkcja bilirubiny nie została poznana, ale wiadomo, że może ona uszkadzać mózg płodu. Z bilirubiną mogą powstawać kamienie żółciowe. Niektóre bakterie po zainfekowaniu pęcherzyka żółciowego mo­gą rozłożyć bilirubiną sprzężoną powtórnie do bilirubiny wolnej i kwasu glukuronowego. W połączeniu z wapniem bilirubina może wy­tworzyć kamienie barwnikowe, mogące zablokować drogi przepływu żółci (przewód żółciowy) pomiędzy wą­trobą, pęcherzykiem żółciowym a jelitem cienkim. Po po­jawieniu się blokady bilirubiny sprzężona wchłaniana jest do krwiobiegu, co powoduje zabarwienie się skóry na żółto (żółtaczka). W prawidłowych warunkach bilirubina sprzężona przepływa z pęcherzyka żółciowego lub wątroby do jeli­ta, gdzie redukowana jest przez bakterie do mezobilirubinogenu i urobilinogenu. Cz. urobilinogenu wchłaniana jest ponownie do krwiobiegu; pozostałość wraca do wą­troby i jest wydalana z organizmu z moczem oraz kałem.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz