Biopsja

Biopsja jest to medyczna procedura diagnostyczna polegają­ca na pobraniu od chorego komórek lub tkanek do ba­dania mikroskopowego lub chemicznego.

Materiał biop­syjny otrzymywany bywa różnymi metodami i przy użyciu różnych narzędzi, m.in. poprzez aspirację przez igłę, pocieranie gąbką, zdrapywanie, trepanowanie kości oraz wycinanie kleszczykami lub pętlą elektryczną. Biopsja należy do standardowych badań przy diagnozowaniu guzów łagodnych i złośliwych; może także dostarczyć wie­lu dodatkowych informacji pomocnych w rozpoznaniu, szczególnie jeśli dotyczy narządów takich jak wątroba czy trzustka.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz