Biseksualizm

Biseksualizm jest to zainteresowanie seksualne i pociąg do osobników zarówno własnej, jak i przeciwnej płci. Biseksualista jest więc osobą o popędzie zarówno hetero-, jak i homoseksualnym.

Niektóre badania kliniczne su­gerują, że znaczna liczba osób doświadcza popędu bi- seksualnego i jest biseksualnie aktywna. Ponieważ pod koniec XX w. wzrosła w wielu kręgach społecznych to­lerancja wobec zachowań homoseksualnych, liczba osób identyfikujących się jako biseksualiści również wzrosła.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz