Bliźnięta syjamskie

Bliźnięta syjamskie są to bliźnięta, które od momentu uro­dzenia są ze sobą połączone anatomicznie. Bliźnięta takie mogą mieć wspólne organy i są najczęściej ze sobą zrośnięte wzdłuż tułowia albo w przedniej, bocznej lub tylnej cz. głowy.

W przypadkach symetrycznych, z wyjątkiem miejsca zrośnięcia i ewentualnych wspólnych narządów anatomicznych, pozostałe cz. ciała bliźnięta syjamskie są prawidłowo wy­kształcone. W niektórych przypadkach możliwe jest chi­rurgiczne oddzielenie bliźniąt. W przypadku zrośnięcia nie­symetrycznego jedno z bliźniąt jest rozwinięte prawidłowo (gospodarz), drugie zaś (pasożyt) znacznie niedorozwi­nięte fizycznie i/lub psychicznie oraz całkowicie zależne od pierwszego (np. w zakresie odżywiania). Bliźnię-pasożyt może być niekiedy chirurgicznie odłączone od gospoda­rza w celu umożliwienia mu normalnego życia.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz