Bulimia

Bulimia jest to zaburzenie psychiczne charakteryzujące się okresami wzmożonego apetytu z następującym po nich przeczyszczaniem, obejmującym wzbudzanie wymio­tów i stosowanie środków przeczyszczających.

Powta­rzające się cykle mogą spowodować poważne zaburze­nia zdrowotne; ich konsekwencją jest np. próchnica zębów, pęknięcie żołądka lub odwodnienie, a nawet śmierć chorego. Bulimia pojawia się zwykle w okresie dojrzewania lub nieco później i dotyczy przede wszystkim kobiet. Do objawów towarzyszących zaburzeniu należą: depresja, niepokój oraz niskie poczucie własnej warto­ści. Leczenie obejmuje m.in. psychoterapię.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz