Cesarskie cięcie

Cesarskie cięcie jest to operacyjne wydobycie płodu (przed, po lub w terminie porodu) z jamy macicy kobiety cię­żarnej przez przecięcie powłok brzusznych i mięśnia ma­cicy.

Obecnie cesarskie cięcie wykonuje się w sytuacjach, w których poród siłami natury mógłby stanowić zagrożenie dla ży­cia kobiety lub płodu. Decyzja o zakończeniu ciąży cesarskim cięciem poprzedzona jest wywiadem medycznym, badaniem przedmiotowym oraz wykonaniem określonych badań laboratoryjnych. Najczęstsze sytuacje, w których wska­zane jest wykonanie cesarskie cięcie, to: brak lub zaburzenia czyn­ności skurczowej macicy, łożysko przodujące (łożysko, które jest zlokalizowane zbyt blisko szyjki macicy), za­grożenie życia płodu (np. niedotlenienie), cukrzyca mat­ki, nieprawidłowe ułożenie płodu oraz zbyt mała średni­ca kanału rodnego, uniemożliwiająca poród drogami naturalnymi.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz