Chirurgia dermatologiczna

Chirurgia dermatologiczna to dział dermatologii, który w ostat­nim czasie rozwija się dynamicznie i wykorzystuje osią­gnięcia chirurgii do leczenia chorób skóry, głównie nowotwo­rów. Dermatologia dziecięca zajmuje się problemami chorób skóry w okresie dziecięcym. We współczesnej dermatologii rozwijają się badania histochemiczne, cytochemiczne, immunolo­giczne, genetyczne oraz mikroskopowoelektronowe. Znaczny postęp obserwuje się w terapii chorób skóry – związane jest to m.in. z wprowadzeniem do leczenia dermatologicznego nowoczesnych leków (stosowanych miejscowo lub doustnie), zawierających kortykosteroidy, retinoidów aromatycznych, cytostatyków, leków antyhistaminowych oraz nowoczesnych środków przeciwgrzybiczych. We współczesnej dermatologii wykorzystuje się również laseroterapię oraz kriochirurgię.

Tags:

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz