Chłoniaki

Chłoniaki są grupą chorób nowotworowych wywodzących się z tkanki limfatycznej, zlokalizowanej w węzłach chłon­nych lub poza nimi (np. w ścianie jelit, płucach czy skó­rze).

Chłoniaki dzieli się zwykle na dwie grupy:

  • ziarnicę zło­śliwą (choroba Hodgkina), w przebiegu której dochodzi do powiększenia i zajęcia węzłów chłonnych, śledziony i ciężkiej niedokrwistości,
  • chłoniaki złośliwe nieziarnicze.

Chłoniaki nieziarnicze dzielone są na podstawie różnic morfologicznych komórek nowotworowych i mogą mieć one postać guzkową lub rozsianą. Postać guzkowa roz­wija się zazwyczaj wolniej niż postać rozsiana. Niektóre postacie rozsiane chłoniaków, np. olbrzymio-komórkowe (histlocytarne), są wysoce inwazyjne i mogą zajmować skórę, wątrobę, płuca, nerki, a nawet mózg. W celu postawie­nia diagnozy i określenia typu chłoniaków konieczne jest wyko­nanie biopsji (zwykle węzłów chłonnych) w celu pobra­nia zmienionej nowotworowo tkanki.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz