Choroba kesonowa

Choroba kesonowa jest to odmiana choroby dekompresyj­nej, występująca gł. u pilotów i nurków pracujących pod wysokim ciśnieniem.

Gdy pilot lub nurek przechodzą z miejsca o ciśnieniu wyższym do miejsca o ciśnieniu niż­szym, gazy znajdujące się w ich jelitach (cienkim lub grubym) rozprężają się, co powoduje ból, a czasami uszko­dzenie tych narządów. Do podstawowych objawów choroby kesonowa należą uczucie wzdęcia i ból. Jeśli gaz nie zostanie wy­dalony, może dojść do pęknięcia ściany jelita lub omdle­nia z powodu silnego bólu. Zaburzeniom tym można za­pobiec, stosując przed pracą odpowiednią dietę, nie powodującą wytwarzania gazów.

Tags:

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz