Czkawka

Czkawka czyli mimowolne skurcze przepony powodujące gwałtowne wdechy, przerywane w pewnym momencie przez zamknięcie się głośni, będące przyczyną po­wstawania charakterystycznych dźwięków.

Czkawka powsta­je najczęściej w wyniku nadmiernego rozciągnięcia się ścian lub podrażnienia żołądka, nagłego pobudzenia układu nerwowego oraz na skutek niektórych zaburzeń metabolicznych. Ustępuje zazwyczaj samoistnie po kil­ku minutach. W wyjątkowych przypadkach może się utrzymywać przez kilka dni, a nawet tygodni. Nieustępująca przez długi czas czkawka wymaga leczenia chirur­gicznego – przeprowadza się operację przecięcia ner­wu przeponowego, który odpowiada za unerwienie mięśni przepony.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz