Daltonizm

Daltonizm czyli inaczej ślepota barw; wrodzona i dziedzicz­na niezdolność rozróżniania jednego lub więcej z 3 pod­stawowych kolorów (czerwonego, zielonego i niebie­skiego).

W siatkówce znajdują się 3 rodzaje czopków (komórki nerwowe mające zdolność rejestrowania kolo­rów); jedne rejestrują fale elektromagnetyczne o długo­ści odpowiadającej barwie niebieskiej i fioletowej, drugie – zielonej, a trzecie żółtej oraz częściowo czerwonej. Nierozróżnianie barwy czerwonej określane jest jako deuteranopia, zielonej – deuteranopia, a niebieskiej – tritanopia. Osoby z protanopią nie odróżniają zwykle barwy czer­wonej od zielonej, podczas gdy osoby z tritanopią – bar­wy niebieskiej od żółtej. Osoby z deuteranopią nie widzą (w spektrum wszystkich barw) koloru zielonego. Daltonizm, któ­ry występuje 20 razy częściej u mężczyzn niż u kobiet, dziedziczony jest jako cecha recesywna i sprzężona z płcią (z chromosomem X).

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz