Dietetyka

Dietetyka jest to nauka o racjonalnym odżywianiu człowieka lub odżywianiu chorych, zw. też terapią żywieniową.

Łą­czy elementy wiedzy z zakresu fizjologii człowieka, bio­chemii, medycyny klinicznej, higieny, technologii żyw­ności i socjologii. Zajmuje się opracowywaniem potrzeb pokarmowych człowieka pod względem jakościowym i ilościowym, w zależności od wieku, płci, stanu zdrowia oraz zapotrzebowania energetycznego związanego z ak­tywnością osobnika, uwzględniając warunki środowiska naturalnego i warunki społeczne. Określa również moż­liwości dostarczania organizmowi niezbędnych składników w danych warunkach, biorąc pod uwagę dostępność różnych rodzajów pokarmów ze względu na panujący kli­mat, występowanie pór roku, warunki socjalne, poziom technologiczny oraz tradycje kulturowe.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz