Dulbecco Renato

Dulbecco Renato – (ur. 22 II 1914 w Catanzaro. Włochy), włoski wirusolog, który w 1975, z H.M.

Teminem i D. Baltimore’em, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjo­logii i medycyny, Dulbecco Renato i Marguerite Vogt zapoczątkowali w latach 50, hodowlę wirusów zwierzęcych w kulturach. Badali, w jaki sposób niektóre wirusy zdobywają kontrolę nad infekowanymi przez nie komórkami. Wykazali, że wirus polyoma, który wytwarza tkankę rakową u myszy, włącza swój DNA do DNA komórki gospodarza. Ko­mórka ta ulega następnie transformacji (termin używa­ny przez Dulbecco Renato tylko w tym znaczeniu) w komórkę rakową, odtwarzając wirusowy DNA razem z własnym, ale pro­dukując więcej komórek rakowych. Dulbecco Renato sugerował, że no­wotwory u człowieka mogą powstawać w podobny spo­sób, przez odtwarzanie fragmentów obcego DNA.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz