Dur plamisty

Dur plamisty jest to inaczej dur epidemiczny, dur osutkowy, dur wysypkowy, tyfus głodowy; ostra choroba zakaźna powodowana przez bakterię Typhus exanthematicus i przenoszo­na przez wesz ludzką (Pediculus humanus).

Wszy za­rażają się od chorujących ludzi. W komórkach nabłonkowych ich jelita żyją riketsje, które wydalane są z kałem. Zakażona wesz ginie po 12-18 dniach, a czło­wiek zaraża się najczęściej, drapiąc miejsce ukąszenia i wcierając kał wszy w skórę. Po 1-2 tygodniach od za­każenia występują pierwsze objawy chorobyból gło­wy, utrata apetytu, wyczerpanie, nagły wzrost tempera­tury ciała, dreszcze, bóle mięśni i stawów oraz nudności. Po 4-6 dniach pojawia się charakterystyczna wybroczynowa wysypka. Po upływie ok. 1 tygodnia temperatura ciała chorego osiąga maksimum i pozostaje na tym po­ziomie do ok. 12 dnia choroby, kiedy zaczyna się obni­żać (w 14-16 dniu wraca do normy). Osłabienie i depre­sja mogą pojawiać się również w okresie zdrowienia, a samo dochodzenie do zdrowia odbywa się powoli. W ciężkich przypadkach pojawia się delirium, a następ­nie śpiączka. Bezpośrednią przyczyną śmierci jest zwy­kle niewydolność serca. Podobnie jak inne postacie du- ru, d.p. leczy się skutecznie chloramfenikolem lub tetracyklinami. Mimo stosowania szczepień profilak­tycznych oraz skutecznego niszczenia wszy choroba ta występuje nadal w wielu ubogich krajach.

Tags: , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz