Dusznica bolesna

Dusznica bolesna czyli inaczej dławica piersiowa, angina pectoris; choroba charakteryzująca się napadami bólu w klatce piersiowej, umiejscowionymi najczęściej w oko­licy mostka, a spowodowanymi zmianami miażdżyco­wymi w obrębie naczyń wieńcowych.

Ból jest z reguły sil­ny i może promieniować do lewego barku oraz okolicy nadbrzusza. Towarzyszy mu często uczucie duszności, mimo że rzadko pojawiają się trudności z oddychaniem. W ciężkich przypadkach chory staje się blady, ma uczu­cie nadchodzącej śmierci, a jego puls jest słabo wyczu­walny. Ból pojawiający się w trakcie napadu dusznicy bolesnej może być czasami bardzo niewielki, ale towarzyszy mu silne uczucie zagrożenia. Podłożem patomorfologicznym tej choroby są naj­częściej zmiany miażdżycowe w obrębie tętnic wieńcowych, które powodują, że mięsień sercowy nie otrzymu­je z krwią niezbędnej dla niego ilości tlenu. Upośledzenie utlenowania komórek mięśnia sercowego powoduje na­gromadzenie się w nim toksycznych metabolitów prze­miany beztlenowej, które pobudzają zlokalizowane w tej okolicy zakończenia nerwów czuciowych (jest to przy­czyną wystąpienia dolegliwości bólowych). Pogarszanie się stanu tętnic wieńcowych chorego powoduje, że w miarę upływu czasu ataki bólu występują coraz czę­ściej i po coraz mniejszym wysiłku. Choroba ta rzadko pojawia się przed 40 rokiem życia i dotyczy częściej ko­biet niż mężczyzn. W przypadku, gdy zwężenie naczyń wieńcowych jest na tyle duże, że istnieje poważne za­grożenie zawałem serca, wykonuje się zwykle zabieg chi­rurgiczny, polegający na poszerzeniu światła tętnic lub wstawieniu tzw. pomostów aortalno-wieńcowych.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz