Dziecko

Dziecko jest to człowiek w pierwszym okresie rozwoju postnatalnego, który trwa od momentu narodzenia do wieku młodzieńczego (kończącego okres wzrastania).

W Polsce w myśl przepisów prawnych, okres ten trwa do 18 roku życia. Współcześnie dojrzewanie człowieka jest znacznie przyspieszone i w związku z tym ulega skróceniu. Spe­cjaliści wyodrębniają różne etapy rozwoju dziecka i różnie je nazywają. Najczęściej wymienia się fazy: niemowlęcą, poniemowlęcą, wczesnego dzieciństwa, wczesnoszkolną i adolescencji (dojrzewania płciowego).

Tags:

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz